Doradztwo projektowe

Przedsiębiorcy planując transakcje o dużym stopniu skomplikowania lub znacznej wartości, coraz częściej doceniają znaczenie wsparcia zewnętrznych doradców. Zaangażowanie ekspertów podatkowych umożliwia ułożenie transakcji w sposób bezpieczny lub poznanie ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego. To z kolei daje przedsiębiorcy możliwość dokonania pełniejszej oceny całego przedsięwzięcia.

Znaczna część naszych Klientów, która nie potrzebuje stałego, bieżącego wsparcia w zakresie prowadzonej działalności, korzysta z naszej pomocy przy planowaniu oraz ocenie konkretnych operacji gospodarczych. Doradztwo projektowe koncentruje się w szczególności na analizie, planowaniu i zabezpieczeniu transakcji o charakterze powtarzalnym, przykładowo efektywne podatkowo zarządzanie łańcuchem dostaw (TESCM – tax effective supply chain management), rozliczenia z pracownikami, budżety marketingowe i promocyjne itp. Jednakże jego przedmiotem może być również projektowanie od podstaw pojedynczych, istotnych operacji gospodarczych (np. obrót nieruchomościami, wartościami niematerialnymi, zakup/sprzedaż pojedynczych składników majątku o znacznej wartości). Doradztwo projektowe może także dotyczyć zagadnień o charakterze operacyjnym oraz administracyjnym (np. wdrożenie procedur fakturowania elektronicznego).

Odrębnym zagadnieniem w ramach doradztwa projektowego jest planowanie podatkowe, którego nadrzędnym celem jest planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych.

W ramach usług doradztwa projektowego oferujemy Państwu:

  • udział  naszych ekspertów podatkowych w efektywnym planowaniu transakcji od samych podstaw;
  • analizę oraz przygotowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczej; 
  • w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, wsparcie w zakresie ustalenia warunków rynkowych transakcji, a także sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
  • sporządzenie opinii lub raportu, potwierdzających skutki podatkowe transakcji;
  • zabezpieczenie pozycji podatkowej klienta poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej;
  • wsparcie w trakcie ewentualnej kontroli lub postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.