Specjalne Strefy Ekonomiczne

Działalność  w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) obok korzyści w postaci zwolnienia z podatku dochodowego wiąże się również z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zasad prawidłowego korzystania z uzyskanych preferencji podatkowych. Korzystając z doświadczenia płynącego z wieloletniej współpracy z podmiotami działającymi w SSE oferujemy bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów podatkowych wiążących się z prowadzeniem działalności na terenie SSE, jak i wsparcie na etapie przygotowywania się osób odpowiedzialnych za rozliczenia księgowe 
i podatkowe do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, zwłaszcza w przypadku prowadzenia zarówno działalności objętej, jak i nieobjętej zezwoleniem strefowym. 

Oferujemy m.in. doradztwo w zakresie:

  • kwalifikowania przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania;
  • ustalania metodologii alokacji tzw. kosztów wspólnych do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania;
  • dyskontowania udzielonej pomocy publicznej i wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorcę;
  • ustalenia dostępnej puli pomocy publicznej i monitorowania jej zużycia;
  • rozstrzygania bieżących wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi;
  • reprezentacji przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sporach dotyczących zasad korzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Ponadto, oferujemy kompleksowe przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizację procesów związanych z działalnością na terenie SSE.