Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe obejmuje swym zakresem różnego rodzaju działania, których celem jest legalna optymalizacja obciążeń podatkowych. Efektem może być więc zmniejszenie ciężaru podatkowego lub jego odroczenie w czasie. Planowanie podatkowe może przybrać postać prostych rozwiązań, które bazują przykładowo na korzystnych przepisach krajowych. Może ono jednak być realizowane poprzez skomplikowane struktury podatkowe, pieczołowicie zaprojektowane dla Klienta, również z użyciem międzynarodowych rozwiązań podatkowych.

Prowadząc projekty w zakresie planowania podatkowego, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo Klienta. Dlatego też proponowane przez nas rozwiązania zawsze poprzedzone są staranną analizą podatkową dokonaną przez zespół ekspertów, której rezultaty są przedstawiane Klientowi w formie opinii lub raportu, ze wskazaniem ewentualnych obszarów ryzyka. Ponadto, każdy wdrażany przez nas projekt jest zabezpieczany interpretacją indywidualną prawa podatkowego, która chroni Klienta na okoliczność sporu z organami skarbowymi.

W obszarze planowania podatkowego proponujemy Klientom m.in.:

  • nieodpłatne przeprowadzenie przeglądu podatkowego, którego celem jest określenie potencjalnych obszarów optymalizacji podatkowej;
  • rozwiązania „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Klienta; 
  • optymalizację zobowiązań podatkowych osób zarządzających w spółkach;
  • zarządzanie wysokością odpisów amortyzacyjnych oraz wartością podatkową składników majątkowych;
  • optymalną podatkowo politykę używania samochodów służbowych lub innych składników majątku;
  • przekształcenia podmiotów;
  • zarządzanie obciążeniami podatkowymi w podatku od towarów i usług;
  • optymalizację obciążeń podatkowych w podatku od nieruchomości;
  • międzynarodowe struktury optymalizacyjne we współpracy z wiarygodnymi partnerami zagranicznymi;
  • międzynarodowe strategie inwestycyjne atrakcyjne podatkowo.