Doradztwo bieżące (Tax Hotline)

Efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uwzględnienia obciążeń podatkowych, których wpływ na ogólne koszty prowadzenia działalności może być znaczny. Znajomość podatkowych uwarunkowań realizowanych operacji gospodarczych ułatwia zarządzającym planowanie efektywnego i bezpiecznego rozwoju firmy. 

Zarządzanie podatkami nie jest jednak proste. Zmieniające się często przepisy prawa podatkowego, a nade wszystko niezwykle dynamiczna praktyka organów skarbowych oraz sądów administracyjnych sprawiają, 
że trudno nadążyć za wszystkimi nowościami.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów  
i proponujemy im stałą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego (Tax Hotline). W ramach Tax Hotline, każdy z naszych klientów uzyskuje bieżący dostęp do opiekuna merytorycznego, którego wspiera z kolei zespół konsultantów. W ramach Tax Hotline zapewniamy:

  • możliwość  uzyskania opinii podatkowej lub innej porady pisemnej (również w formie elektronicznej), w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • bieżące konsultacje telefoniczne z opiekunem merytorycznym;
  • analizę przedstawionych do zaopiniowania umów oraz innych dokumentów, pod kątem konsekwencji podatkowych, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 
  • regularne spotkania z naszymi ekspertami podatkowymi.

Dodatkowo, na bieżąco informujemy naszych Klientów o najważniejszych zmianach oraz nowościach w podatkach – za pośrednictwem naszego newslettera podatkowego oraz specjalnych publikacji poświęconych bardziej kompleksowym nowelizacjom przepisów.