Przeglądy podatkowe

Przegląd podatkowy jest usługą o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców. Pozwala bowiem na identyfikację zarówno błędów systemowych, które stopniowo wpływają na wysokość zaległości podatkowych, jak i identyfikację zagrożeń wynikających z zawarcia transakcji incydentalnych, absorbujących wysokie nakłady finansowe.

Przegląd podatkowy wykonywany przez nas, to także doskonały sposób na poszukiwanie oszczędności podatkowych. Mając duże doświadczenie w planowaniu podatkowym, staramy się w ramach tej usługi identyfikować obszary potencjalnych optymalizacji.

Przegląd podatkowy, to usługa świadczona na najwyższym poziomie. Do jej realizacji angażowani są specjaliści w konkretnych podatkach, posiadający co najmniej kilkuletnie doświadczenie w branży.

Oferujemy kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie:

 • podatku od towarów i usług; 
 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • cen transferowych - w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów powiązanych i transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Oferujemy także przeglądy podatkowe konkretnych operacji gospodarczych, takich jak:

 • zakup i sprzedaż nieruchomości;
 • fuzje i przekształcenia;
 • aporty;
 • transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • operacje o charakterze optymalizacji podatkowej.